"جديدترين محصول"

خودروسازان بم کرمان موتور صنایع خودرو سازی کرمان کادک شرکت قوای محرکه کرمان خودرو بم خودرو

ماموریتشركت توليدي آرمان موتور ارگ، به منظور مونتاژ مجموعه هاي مورد نياز در صنايع خودروسازي در سال 1387 تأسيس گرديده است و با بهره مندي از دانش و تجربه لازم، در مسير حضور موفق و مستمر در بازار داخلي، گسترش فعاليت هاي توليدي-بازرگاني  و افزايش كيفيت ، با قدم هايي پرقدرت در عرصه توسعه گام نهاده است. 

آدرس: كيلومتر 15 جاده زاهدان،‌ منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد، فاز 1 صنعتي، خيابان سئول، خيابان صبا، شماره قطعه 19  تلفن تماس: 44252298 (034)   تلفن تماس دفتر تهران: 44991658 (021)